So sánh sản phẩm

Bộ Công Nghiệp

 • Máy Công Nghiệp 2000l/h

  Máy Công Nghiệp 2000l/h

  Hệ thống RO tiêu chuẩn, 1 tầng lọc, công suất 2000L/H –         Cột lọc thô, lọc tinh, màng RO xúc rửa tự  động hoặc bán tự động. –         Hệ thống hoạt động với mạch điều khiển thông minh, …

 • Máy Công Nghiệp 1500l/h

  Máy Công Nghiệp 1500l/h

  Hệ thống RO tiêu chuẩn, 1 tầng lọc, công suất 1500L/H –         Cột lọc thô, lọc tinh, màng RO xúc rửa tự  động hoặc bán tự động. –         Hệ thống hoạt động với mạch điều khiển thông minh, …

 • Máy Công Nghiệp 1000l/h

  Máy Công Nghiệp 1000l/h

  Hệ thống RO tiêu chuẩn, 1 tầng lọc, công suất 1000L/H –         Cột lọc thô, lọc tinh, màng RO xúc rửa tự  động hoặc bán tự động. –         Hệ thống hoạt động với mạch điều khiển thông minh, …

 • Máy Công Nghiệp 750l/h

  Máy Công Nghiệp 750l/h

  Hệ thống RO tiêu chuẩn, 1 tầng lọc, công suất 750L/H –         Cột lọc thô, lọc tinh, màng RO xúc rửa tự  động hoặc bán tự động. –         Hệ thống hoạt động với mạch điều khiển thông minh, …

 • Máy Công Nghiệp 500l/h

  Máy Công Nghiệp 500l/h

  Hệ thống RO tiêu chuẩn, 1 tầng lọc, công suất 500L/H –         Cột lọc thô, lọc tinh, màng RO xúc rửa tự  động hoặc bán tự động. –         Hệ thống hoạt động với mạch điều khiển thông minh, …

 • Máy Công Nghiệp 250l/h

  Máy Công Nghiệp 250l/h

  Hệ thống RO tiêu chuẩn, 1 tầng lọc, công suất 250L/H –         Cột lọc thô, lọc tinh, màng RO xúc rửa tự  động hoặc bán tự động. –         Hệ thống hoạt động với mạch điều khiển thông minh, …

 • Máy Công Nghiệp 150l/h

  Máy Công Nghiệp 150l/h

  Hệ thống RO tiêu chuẩn, 1 tầng lọc, công suất 150L/H –         Cột lọc thô, lọc tinh, màng RO xúc rửa tự  động hoặc bán tự động. –         Hệ thống hoạt động với mạch điều khiển thông minh, …

Liên hệ

KOKO JAPAN.,JSC
A: Số 4, Phố Nguyễn Viết Xuân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.
T: 024 23 222 666
M: 096  22 44 111
E: info@koko.com.vn
W: koko.com.vn
 

Sản phẩm mới

Chat Facebook